Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

 • Hromadná editácia výzvy (KJ ZZS) – pri editácii výzvy dochádza k otvoreniu hromadnej editácie pre všetky jazdy, ktoré do nej spadajú. Zároveň došlo k zachovaniu možnosti editovať jednotlivé jazdy samostatne.

 

 • Zobrazovanie hodnôt pri výzvach (KJ ZZS) – hodnoty pri jazdách vo výzve sa zobrazujú iba v prípade, kedy danú hodnotu majú všetky jazdy pri danej výzve. Ak nie je táto podmienka splnená, sú v danom stĺpci zobrazované prázdne bun Toto správanie sa týká stĺpcov – vodič, účel, nákl. stredisko, používateľský vstup 1-6, poznámka, schválenie, príznaky, krajina.

 

 • Položky „Miesto jazdy“ a „Druh cesty“ ako povinné polia (KJ ZZS – interná informácia) – pomocou konfigurácie aplikácie je možné vynútiť pri schválení jazdy nutnosť vyplnenia položiek „Miesto jazdy“ a „Druh cesty“. V takom prípade je používateľ pri nevyplnení hodnôt pri schválení upozornený hlásením v apliká

 

 • Tlačidlo pre zlučovanie nákupov – pridanie nového tlačidla pre zlučovanie nákupov v KJ. Zobrazenie tlačidla je závislé na práve (Nákupy – úpravy) a výbere dvoch a viacerých samostatných nákupov. Po jeho stlačení bude vytvorený nový nákup, ktorý bude súčtom vybraných nákupov (cena a množstvá PHM budú sčítané). Pôvodné nákupy budú uvedené ako zdroje pod novovytvoreným výsledko

 

 • Zobrazenie pôvodného času nákupov – ak je v rámci delenia jázd nákup posunutý pred alebo za jazdu, potom je na detaile zobrazený aj pôvodný čas nákupu.

 

 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

 • Hromadná editácia výzvy (KJ ZZS) – pri editácii výzvy dochádza k otvoreniu hromadnej editácie pre všetky jazdy, ktoré do nej spadajú. Zároveň došlo k zachovaniu možnosti editovať jednotlivé jazdy samostatne.

 

 • Zobrazovanie hodnôt pri výzvach (KJ ZZS) – hodnoty pri jazdách vo výzve sa zobrazujú iba v prípade, kedy danú hodnotu majú všetky jazdy pri danej výzve. Ak nie je táto podmienka splnená, sú v danom stĺpci zobrazované prázdne bun Toto správanie sa týká stĺpcov – vodič, účel, nákl. stredisko, používateľský vstup 1-6, poznámka, schválenie, príznaky, krajina.

 

 • Položky „Miesto jazdy“ a „Druh cesty“ ako povinné polia (KJ ZZS – interná informácia) – pomocou konfigurácie aplikácie je možné vynútiť pri schválení jazdy nutnosť vyplnenia položiek „Miesto jazdy“ a „Druh cesty“. V takom prípade je používateľ pri nevyplnení hodnôt pri schválení upozornený hlásením v apliká

 

 • Tlačidlo pre zlučovanie nákupov – pridanie nového tlačidla pre zlučovanie nákupov v KJ. Zobrazenie tlačidla je závislé na práve (Nákupy – úpravy) a výbere dvoch a viacerých samostatných nákupov. Po jeho stlačení bude vytvorený nový nákup, ktorý bude súčtom vybraných nákupov (cena a množstvá PHM budú sčítané). Pôvodné nákupy budú uvedené ako zdroje pod novovytvoreným výsledko

 

 • Zobrazenie pôvodného času nákupov – ak je v rámci delenia jázd nákup posunutý pred alebo za jazdu, potom je na detaile zobrazený aj pôvodný čas nákupu.

 

 

 

BUGFIXES

 • Hromadná editácia výzvy (KJ ZZS) – pri editácii výzvy dochádza k otvoreniu hromadnej editácie pre všetky jazdy, ktoré do nej spadajú. Zároveň došlo k zachovaniu možnosti editovať jednotlivé jazdy samostatne.

 

 • Zobrazovanie hodnôt pri výzvach (KJ ZZS) – hodnoty pri jazdách vo výzve sa zobrazujú iba v prípade, kedy danú hodnotu majú všetky jazdy pri danej výzve. Ak nie je táto podmienka splnená, sú v danom stĺpci zobrazované prázdne bun Toto správanie sa týká stĺpcov – vodič, účel, nákl. stredisko, používateľský vstup 1-6, poznámka, schválenie, príznaky, krajina.

 

 • Položky „Miesto jazdy“ a „Druh cesty“ ako povinné polia (KJ ZZS – interná informácia) – pomocou konfigurácie aplikácie je možné vynútiť pri schválení jazdy nutnosť vyplnenia položiek „Miesto jazdy“ a „Druh cesty“. V takom prípade je používateľ pri nevyplnení hodnôt pri schválení upozornený hlásením v apliká

 

 • Tlačidlo pre zlučovanie nákupov – pridanie nového tlačidla pre zlučovanie nákupov v KJ. Zobrazenie tlačidla je závislé na práve (Nákupy – úpravy) a výbere dvoch a viacerých samostatných nákupov. Po jeho stlačení bude vytvorený nový nákup, ktorý bude súčtom vybraných nákupov (cena a množstvá PHM budú sčítané). Pôvodné nákupy budú uvedené ako zdroje pod novovytvoreným výsledko

 

 • Zobrazenie pôvodného času nákupov – ak je v rámci delenia jázd nákup posunutý pred alebo za jazdu, potom je na detaile zobrazený aj pôvodný čas nákupu.

 

system updates, release

Release 217

Možnosť zobrazenia vodiča pri podriadenom objekte, aktualizované schvaľovanie jázd a mnoho iného prináša najnovší release 2.17.

Čítať viac »
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné