Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
riešenie

Offline

Modul Offline umožňuje detailné skúmanie aktivít vašich objektov v priebehu celého dňa. Priebeh jázd sa zaznamenáva na prehľadnej časovej osi, ktorá je previazaná s mapou, zoznamom jázd a zoznamom udalostí. Ku každej pozícii je k dispozícii množstvo informácií o stave objektu v danom časovom úseku. Možnosť filtrácie, radenia či premiestňovania stĺpcov v príslušných paneloch výrazne uľahčuje orientáciu v zozbieraných dátach.

objavte ďalšie

"podmoduly"

Súčasťou modulu sú aj záložky Mapa a Grafy, ktoré vám poskytnú vizualizované dáta potrebné pre detailnú analýzu realizovaných jázd a udalostí.

Moduly Offline

Prehľad na mapovom podklade poskytuje vizualizáciu prejdených trás daného vozidla s lokalizáciou sledovaných parametrov. Mapa poskytuje rovnaké možnosti, ako v celej aplikácii – výber mapového podkladu, zoomovanie, vyhľadávanie lokalít, zobrazovanie rôznych dátových vrstiev, užívateľských oblastí, či udalostí.

Grafické zobrazenie rýchlosti v čase, detaily o aktivitách, zopnutých snímačoch, informácia o stave PHM, nadmorskej výške, spolu s údajmi o presnom čase a s väzbou na mapový podklad.

Prehľad polohy a stavu skupiny objektov za zvolené obdobie. Prehľad za zvolené dni, či časové úseky dňa. Filtrovanie v skupinách objektov, či identifikácia výskytu vozidiel vo vybraných lokalitách.

➤➤➤

objavte

funkcie

Modul slúži k interaktívnemu prehliadaniu, kontrole a identifikácii udalostí a činností vykonaných jázd vybraného vozidla.

Využitie v odvetviach

Modul Offline je určený pre prácu so zaznamenanými jazdami vybraného vozidla v zvolenom časovom období. Poskytuje prehľad detailných informácií o každej vykonanej jazde, vrátane možnosti filtrácie a radenia dát pre ešte väčší užívateľský komfort.
Pre svoju prehľadnosť a intuitívne užívateľské rozhranie je modul využívaný vo všetkých odvetviach dopravy a logistiky.

Pozrite si

Mobilné riešenie

Informácie o jazdách konkrétnych vozidiel v požadovanom časovom období si môžete vďaka mobilnej aplikácii a prepojeniu s modulom Kniha jázd prezerať kdekoľvek a kedykoľvek. Po kliknutí na konkrétnu jazdu máte k dispozícii detaily jazdy spolu s možnosťami zobrazenia na mapovom podklade priamo vo vašom mobilnom telefóne.

offline mobilna apka
ukážka na telefóne
prehľad

modulov

Kľúčom k hladkému chodu vašej spoločnosti, správnym manažérskym rozhodnutiam a celkovému úspechu vášho biznisu je získanie a následná analýza najdôležitejších dát o vašich vozidlách. Fleetware vám ponúka nielen prístup k týmto dátam, ale tiež komplexné zastrešenie a zjednodušenie všetkých štandardných aj individuálnych procesov pri správe vozového parku vo vašej spoločnosti.

riešenie

Štandard

riešenie

Plus

riešenie

Prémium

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné