Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Integrácie

Vďaka jedinečnému riešeniu a integráciám s rôznorodými aplikáciami máte možnosť jednoducho dosiahnuť efektívnejšie manažovanie osôb a objektov, dôkladné a prehľadné analýzy dôležitých dát podľa vlastných potrieb, nastaviteľné užitočné nástroje na zjednodušenie rutinných aktivít a oveľa viac.

Medzi štandardy aplikácie patrí RestAPI, ktoré umožňuje otvorenú komunikáciu so systémami tretích strán.

Samozrejmosťou sú aj webové služby (WS), prostredníctvom ktorých je možné integrovať aplikáciu Fleetware so systémami, ktoré majú pevne definovanú integračnú štruktúru, prípadne sú umiestnené za firewalom, či vo vnútornej sieti používateľa.

Medzi vybrané integrácie patria integrácie so systémami SAP, SOFTIP, JISCD, CoraGeo, WEGA, ICP, HuGo, Helios, Maximo, a iné.

Integrácie
prehľad

integrovaných systémov

Komunikácia a prepojenie systémov je kľúčové, ak chcete dosiahnuť efektívne riadenie vozového parku. 

Zlepšiť procesy môžete pomocou nášho inovatívneho softvéru Fleetware, ktorý je možné integrovať do takmer všetkých typov systémov tretích strán. Tu sú niektorí z poskytovateľov, s ktorými spolupracujeme:

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné