Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
riešenie

Moduly Prémium

Na mieru šité moduly spĺňajú tie najnáročnejšie individuálne požiadavky špecializovaných podnikov. Poskytnú vám dokonalý prehľad o správe objektov a možnosť efektívneho riadenia v synergii s ďalšími systémami používanými vo vašej organizácii.

interface modulu

Štandard
plus
prémium
objavte

benefity

najpoužívanejších modulov nášho smart riešenia fleetware

Zimná a letná údržba ciest

pasportizácia nádob

tvorba jázd a vyhodnocovanie

objavte

Prehľad modulov Prémium

Objavte
Moduly Štandard
Online

Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

kniha jázd

Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade. 

komunikácia

Zobrazuje kompletný prehľad došlých správ s možnosťou zasielania individuálnych i skupinových hlásení.

reporty

Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

nápoveda

Nájdete detailné postupy ku všetkým funkcionalitám pre správne a efektívne využitie systému fleetware.

Objavte
Moduly Plus

Sumárne mesačné vyhodnotenie jázd vodiča v štruktúre služobných km, súkromných km, stavov nádrže na konkrétnych vozidlách.

Import PHM

Import súborov z tankovacích kariet a následné spracovanie dát o tankovaní a platbách za tovary a služby.

Prehľad PHM

Detekcie a nákupy PHM s informáciami o priemerných, či normovaných spotrebách ako aj o prípadných úbytkoch PHM.

Správa systému

Správa údajov o vozidlách, zamestnancoch, nákladových strediskách, pohonných hmotách a iných nadväzujúcich informáciách, vďaka ktorým si aplikáciu prispôsobíte presne vašim potrebám.

Vytvorenie a plánovanie pravidelných aj nepravidelných servisných úkonov vozidla. Oprávnený užívateľ môže vytvárať nové servisné požiadavky a evidovať servisné výkony pre viaceré vozidlá.

Jazdný štýl vodiča

Vyhodnotenie jazdného štýlu vodiča podľa preddefinovaných parametrov – zrýchľovanie, brzdenie, rýchle prejazdy zákrut, efektívna jazda.

Incidenty

Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

Komplexné riešenie pre pasportizáciu rôznych typov objektov.

Rezervačný systém

Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

Objavte
Moduly Prémium
Správa schvaľovania jázd

Pre potreby správneho vykazovania prevádzky vozidla a možnosti ďalšieho spracovania dát máte k dispozícii správu schvaľovania jázd.

Detailný prehľad priebehu jazdy, či jázd spolu s informáciami o aktivácii sledovaných vstupov. Všetko s prehľadom o stave a hladine PHM.

Zákaznícke funkcie

Možnosť vytvoriť špecifickú funkcionalitu prispôsobenú individuálnym potrebám zákazníka.

Pasportizácia nádob

Možnosť priradiť jedinečný identifikátor ku konkrétnej zbernej nádobe pre sprehľadňenie využívania služieb zberu.

Roadplan

Aplikácia určená pre plánovanie trás, o ktorých realizácii je dispečer informovaný v reálnom čase.

Umožňuje výber konkrétnej posádky na základe parametrov izochrón a vhodnosti pre zvolený účel výjazdu.

Online dispečing správy ciest

“Dispečerská plachta” pre operatívne vyhodnocovanie plnenia operačného pláhu RSC.

Carshare

Virtuálna požičovňa áut pre vašich zamestnancov. Aplikácia umožňuje všetky potrebné úkony manažovať priamo z mobilu.

Plánovanie dostupnosti z pohľadou personálneho, či technického.

Neváhajte nás

kontaktovať

Vyskladajte si Fleetware na mieru, presne podľa vašich potrieb a predstáv. Napíšte nám a dozviete sa viac. 

*tieto polia sú povinné

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné