Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
riešenie

PHM

Modul PHM slúži ako komplexný prehľad o pohonných hmotách pre vybrané vozidlá za zvolené časové obdobie. Obsahuje kompletné záznamy o tankovaniach, nákupoch, prírastkoch a úbytkoch PHM. Všetky dáta sú prehľadne vizualizované v podobe grafu. Súčasťou prehľadu je aj mapa, ktorá vám poskytne detailné informácie.

objavte ďalšie

"podmoduly"

Modul pozostáva zo záložiek Import PHM a Prehľad PHM. Každú záložku tvorí viacero panelov, pomocou ktorých je možné získať informácie o stave a hladine PHM, ako aj o nákupoch a detekciách tankovaní či úbytkov.

moduly phm

Slúži na ukladanie nákupov do databázy z importných súborov od dodávateľov PHM. Odosielanie transakčných údajov z palivových kariet je do  systému prenášané online. Spracovávané sú súbory obsahujúce nákupy pohonných hmôt a ostatné nákupy na čerpacích staniciach. Východiskovým zobrazením pohľadu je zoznam, v ktorom je možné začať alebo pokračovať v spracovávaní existujúcich súborov, nahrať nový súbor, alebo súbory mazať. 

V prehľade je grafické aj tabuľkové zobrazenie s informáciami o intervaloch tankovaní pre dané vozidlo, zlúčené detekcie a nákupy. Nákupy PHM sa zobrazujú ako zoznam všetkých nákupov pre dané vozidlo. V paneli je možné nákupy pridávať, editovať i mazať. Náhľad poskytuje zoznam všetkých detekovaných tankovaní a úbytkov.

objavte

funkcie

Modul poskytuje komplexný prehľad o stave, hladine, tankovaniach a úbytkoch PHM vo vozidle.

využitie v odvetviach

Modul PHM je vhodný vo všetkých odvetviach, pri ktorých je dôležité detailné sledovanie pohonných hmôt. Pri osobných vozidlách slúži na účely vykazovania skutočnej spotreby PHM; pri nákladných vozidlách, strojoch a mechanizmoch poskytuje aj informácie o aktuálnom stave PHM v nádrži.

prehľad

modulov

Kľúčom k hladkému chodu vašej spoločnosti, správnym manažérskym rozhodnutiam a celkovému úspechu vášho biznisu je získanie a následná analýza najdôležitejších dát o vašich vozidlách. Fleetware vám ponúka nielen prístup k týmto dátam, ale tiež komplexné zastrešenie a zjednodušenie všetkých štandardných aj individuálnych procesov pri správe vozového parku vo vašej spoločnosti.

riešenie

Štandard

riešenie

Plus

riešenie

Prémium

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné