Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
odvetvie

Záchranné zdravotné zložky

Mimoriadna spoľahlivosť systému fleetware bola pri vývoji softvéru našou hlavnou prioritou. S cieľom uľahčiť prácu pohotovostných služieb prichádzame s riešením, ako zabezpečiť čo najrýchlejšiu reakciu na situáciu, v ktorej dôležitú úlohu zohráva každá sekunda. Naše telematické systémy navigujú pohotovostné služby presne tam, kam potrebujú. Rýchlo, bezpečne a efektívne, prostredníctvom užívateľsky priateľského systému.

Zachranne zlozky
Zachranari
objavte

Špeciálne moduly

Inteligentné riešenie fleetware umožňuje manažérom vozových parkov sledovať polohu vozidiel, vodičov i záchranárov. Zároveň tiež zlepšuje obojsmernú komunikáciu. Manažéri môžu odosielať dôležité informácie o pracovných pozíciách a smerovať pohotovostných pracovníkov presne tam, kam potrebujú. Záchranári sa zasa v prípade núdze môžu rýchlo skontaktovať s operátorom. Po každom zásahu máte k dispozícii aj dáta pre analýzu času odozvy a času stráveného na mieste.

Online
Read More


Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

➤➤➤

Kniha jázd
Read More


Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

➤➤➤

Offline
Read More


Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade.

➤➤➤

Analýza objektov
Read More


Detailný prehľad priebehu jazdy, či jázd spolu s informáciami o aktivácii sledovaných vstupov. Všetko s prehľadom o stave a hladine PHM.

➤➤➤

Komunikácia
Read More


Zobrazuje kompletný prehľad došlých správ s možnosťou zasielania individuálnych i skupinových hlásení.

➤➤➤

Výkony vodiča
Read More


Sumárne mesačné vyhodnotenie jázd vodiča v štruktúre služobných km, súkromných km, stavov nádrže na konkrétnych vozidlách.

➤➤➤

Reporty
Read More


Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

➤➤➤

OD záchranky
Read More


Umožňuje výber konkrétnej posádky na základe parametrov izochrón a vhodnosti pre zvolený účel výjazdu.

➤➤➤

Previous
Next

Hardwérové riešenie

FoB

Fleet on Board

Sled udalostí nad konkrétnym zásahom. Od prijatia zásahu cez jeho priebeh (príjazd, kontakt, odjazd, odovzdanie), až po ukončenie zásahu. Možnosť aktívnej navigácie emergency, zobrazenie cieľa zásahu. Po ukončení zásahu je vygenerovaný log zásahu, kde sú špecifikované časy jednotlivých udalostí.

Všetky stavy a režimy sú v reálnom čase aktualizované aj na dispečerskom pracovisku.

FOB-zachranky
fleet on board

integrácie

Zlepšite vlastný výkon a znížte mesačné prevádzkové náklady vďaka jednoduchej integrácii a ľahko prístupnému prevádzkovému prehľadu. Naše inteligentné softvérové riešenie priamo komunikuje s aplikáciami, systémami a poskytovateľmi služieb.

referencie

spokojných zákazníkov
spoznajte aj ďalšie

odvetvia

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné