Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
riešenie

Kniha jázd

Modul Kniha jázd umožňuje automaticky zaznamenávať všetky jazdy vašich vozidiel a následne s nimi pracovať podľa potreby. Na základe zvoleného časového obdobia a konkrétneho vozidla budete mať k dispozícii komplexné a detailné informácie o vybraných jazdách. Ďalej modul umožňuje tieto informácie dopĺňať o požadované údaje, ako sú napríklad hotovostné nákupy alebo stavy tachometrov. Po kontrole správnosti všetkých údajov môžete jazdu schváliť a finálne uzamknúť dáta pre účely spracovania v účtovníctve.

Všetky informácie, údaje a dáta sú v rámci modulu prehľadne usporiadané do panelov.

  • Panel Prehľad poskytuje súhrnné dáta za vybrané obdobie, spotreby PHM a intervaly spotrieb.
  • Panel Mapa zobrazuje trasy vozidiel na mape, detaily jázd, logy udalostí a režimy jázd.
objavte ďalšie

"podmoduly"

Súčasťou modulu sú aj záložky Prehľad a Detail, ktoré vám poskytnú informácie potrebné pre detailnú analýzu realizovaných jázd a udalostí.

moduly online

Prehľad poskytuje sumárny pohľad na zvolené obdobie knihy jázd vozidla. Poskytuje informácie o počte jázd, prejdených kilometroch a dobe trvania jázd. Tiež poskytuje sumárnu informáciu o rozdelení jázd podľa účelov, vodičov, nákladových stredísk, režimov, stavov schválení a nákupov. Jednotlivé položky je možné filtrovať a zobrazovať v knihe jázd a na mapovom podklade.

Záložka zobrazuje detail zvolenej jazdy s podrobnými informáciami o časoch, stavoch verifikácií, účelov, priradených nákladových stredísk, vrátane lokalít, stavov tachometrov a rýchlostí.

objavte

funkcie

Modul slúži k interaktívnemu prehliadaniu, kontrole a editácii vykonaných jázd v závislosti od užívateľského oprávnenia.

Využitie v odvetviach

Modul Kniha jázd umožňuje jednoducho pracovať so zaznamenanými jazdami vybraného vozidla v zvolenom časovom období a poskytuje detailný prehľad informácií o každej jazde.
Vďaka svojej komplexnosti je modul využívaný vo všetkých odvetviach dopravy a logistiky.

Pozrite si

Mobilné riešenie

Informácie o jazdách konkrétnych vozidiel v požadovanom časovom období si môžete vďaka mobilnej aplikácii prezerať kdekoľvek a kedykoľvek. Po kliknutí na konkrétnu jazdu máte k dispozícii detaily jazdy spolu s možnosťami zobrazenia na mapovom podklade, verifikácie, či doplnenia požadovaných údajov, ako je stav tachometra, nákup PHM či iný nákup spojený s prevádzkou vozidla.

mobilna kniha jazd
ukážka na telefóne
prehľad

modulov

Kľúčom k hladkému chodu vašej spoločnosti, správnym manažérskym rozhodnutiam a celkovému úspechu vášho biznisu je získanie a následná analýza najdôležitejších dát o vašich vozidlách. Fleetware vám ponúka nielen prístup k týmto dátam, ale tiež komplexné zastrešenie a zjednodušenie všetkých štandardných aj individuálnych procesov pri správe vozového parku vo vašej spoločnosti.

riešenie

Štandard

riešenie

Plus

riešenie

Prémium

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné