Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
odvetvie

Utilitné firmy

Inovatívne riešenie fleetware vám pomôže zefektívniť vašu prácu, dosiahnuť hladký chod celej spoločnosti a zoptimalizovať prevádzkové náklady na minimum. To všetko vďaka prehľadne zoradeným a ľahko prístupným dátam, inteligentnej automatizácii procesov, vlastným notifikáciám a systémovým upozorneniam, ktoré ušetria váš čas a vy sa tak môžete venovať manažovaniu zákaziek a zvereným úlohám.

objavte

Špeciálne moduly

Fleetware vám poskytne dokonalý prehľad o činnostiach technikov, ich služobných cestách, o aktuálnom výskyte vašich vozidiel a k nim patriacim zákazkám alebo objednávkam. Pracovné výkazy budete mať vždy spárované s konkrétnymi objednávkami a nákladovými strediskami. Bez námahy tak dokážete vďaka celistvým informáciám presne určiť príležitosti na zníženie nákladov a zefektívniť chod firmy na maximum.

Náš modulový systém si môžete vyskladať presne podľa svojich potrieb. V prípade špecifických požiadaviek sme pripravený vytvoriť vám riešenie na mieru.

Online
Read More


Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

➤➤➤

Kniha jázd
Read More


Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

➤➤➤

Offline
Read More


Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade.

➤➤➤

PHM
Read More


Import súborov z tankovacích kariet a následné spracovanie dát o tankovaní a platbách za tovary a služby.

➤➤➤

Reporty
Read More


Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

➤➤➤

Zákaznícke funkcie
Read More


Možnosť vytvoriť špecifickú funkcionalitu prispôsobenú individuálnym potrebám zákazníka.

➤➤➤

Servisné zásahy
Read More


Vytvorenie a plánovanie pravidelných aj nepravidelných servisných úkonov vozidla. Oprávnený užívateľ môže manažovať servisné výkony pre viaceré vozidlá.

➤➤➤

Jazdný štýl vodiča
Read More


Vyhodnotenie jazdného štýlu vodiča podľa preddefinovaných parametrov - zrýchľovanie, brzdenie, rýchle prejazdy zákrut, efektívna jazda.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

➤➤➤

prehľad jázd
Read More


Plánovanie dostupnosti z pohľadov personálneho, či technického.

➤➤➤

Rezervačný systém
Read More


Modul na vytváranie žiadaniek na prepravu, ich schvaľovanie a správa.

➤➤➤

Previous
Next

Hardwérové riešenie

PLOŠINA
cisterna
pozrite si

mobilné riešenie

Získajte okamžitý prístup k prehľadu vlastných objektov, pripomienkam servisu, nahratiu nákupov, prehľadu incidentov a mnohé iné. Zjednodušený pohľad s dôležitými funkciami pomáha všetkým vodičom, technikom či dispečerom efektívnejšie obhospodarovať svoje denné aktivity.

Pohodlné riešenie vo vrecku

integrácie

Zlepšite vlastný výkon a znížte mesačné prevádzkové náklady vďaka jednoduchej integrácii a ľahko prístupnému prevádzkovému prehľadu. Naše inteligentné softvérové riešenie priamo komunikuje s aplikáciami, systémami a poskytovateľmi služieb.

referencie

spokojných zákazníkov
spoznajte aj ďalšie

odvetvia

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné