Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
odvetvie

Autoškoly

Každý prevádzkovateľ autoškoly je povinný mať vozidlá, trenažéry aj učebne vybavené schválenými identifikačnými zariadeniami. Podľa ustanovenia § 5a ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť identifikačné zariadenie výcvikového vozidla typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).

Autoskola
Autoskola
Autoskola
objavte

Špeciálne moduly

Fleetware pre autoškoly spĺňa všetky kritériá pre prevádzku identifikačného zariadenia výcvikového vozidla aj identifikačného zariadenia učebne a trenažéra. V kombinácii s aplikáciou poskytuje komfort pre inštruktorov, žiakov. Požadované údaje sú odosielané do systému JISCD.

Online
Read More


Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

➤➤➤

Kniha jázd
Read More


Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

➤➤➤

Offline
Read More


Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade.

➤➤➤

PHM
Read More


Import súborov z tankovacích kariet a následné spracovanie dát o tankovaní a platbách za tovary a služby.

➤➤➤

Reporty
Read More


Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

➤➤➤

Servisné zásahy
Read More


Vytvorenie a plánovanie pravidelných aj nepravidelných servisných úkonov vozidla. Oprávnený užívateľ môže manažovať servisné výkony pre viaceré vozidlá.

➤➤➤

Jazdný štýl vodiča
Read More


Vyhodnotenie jazdného štýlu vodiča podľa preddefinovaných parametrov - zrýchľovanie, brzdenie, rýchle prejazdy zákrut, efektívna jazda.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

➤➤➤

carshare
Read More


Virtuálna požičovňa áut pre vašich zamestnancov. Aplikácia umožňuje všetky potrebné úkony manažovať priamo z mobilu.

➤➤➤

prehľad jázd
Read More


Plánovanie dostupnosti z pohľadov personálneho, či technického.

➤➤➤

Rezervačný systém
Read More


Modul na vytváranie žiadaniek na prepravu, ich schvaľovanie a správa.

➤➤➤

Previous
Next

Hardwérové riešenie

pozrite si

mobilné riešenie

Mobilná aplikácia pre Android k systému Fleetware Autoškola umožňuje z vášho mobilného telefónu sledovať činnosť vozidlového parku. Prihlasovacie údaje sú identické s Fleetware WEB. Aplikácia umožňuje niekoľko možností: Online monitoring objektov s podrobnými informáciami o inštruktorovi, žiakovi, ako aj o jazde. Súčasťou aplikácie je tiež kniha jázd pre analýzu a možnosť odoslania do JISCD. Údaje je možné manuálne zadávať a editovať.

Pohodlné riešenie vo vrecku

integrácie

Zlepšite vlastný výkon a znížte mesačné prevádzkové náklady vďaka jednoduchej integrácii a ľahko prístupnému prevádzkovému prehľadu. Naše inteligentné softvérové riešenie priamo komunikuje s aplikáciami, systémami a poskytovateľmi služieb.

spoznajte aj ďalšie

odvetvia

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné