Skip to content
odvetvie

Autoškoly

Každý prevádzkovateľ autoškoly je povinný mať vozidlá, trenažéry aj učebne vybavené schválenými identifikačnými zariadeniami. Podľa ustanovenia § 5a ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť identifikačné zariadenie výcvikového vozidla typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).

Autoskola
Autoskola
Autoskola
objavte

Špeciálne moduly

Fleetware pre autoškoly spĺňa všetky kritériá pre prevádzku identifikačného zariadenia výcvikového vozidla aj identifikačného zariadenia učebne a trenažéra. V kombinácii s aplikáciou poskytuje komfort pre inštruktorov, žiakov. Požadované údaje sú odosielané do systému JISCD.

Online
Read More


Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

➤➤➤

Kniha jázd
Read More


Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

➤➤➤

Offline
Read More


Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade.

➤➤➤

PHM
Read More


Import súborov z tankovacích kariet a následné spracovanie dát o tankovaní a platbách za tovary a služby.

➤➤➤

Reporty
Read More


Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

➤➤➤

Servisné zásahy
Read More


Vytvorenie a plánovanie pravidelných aj nepravidelných servisných úkonov vozidla. Oprávnený užívateľ môže manažovať servisné výkony pre viaceré vozidlá.

➤➤➤

Jazdný štýl vodiča
Read More


Vyhodnotenie jazdného štýlu vodiča podľa preddefinovaných parametrov - zrýchľovanie, brzdenie, rýchle prejazdy zákrut, efektívna jazda.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

➤➤➤

carshare
Read More


Virtuálna požičovňa áut pre vašich zamestnancov. Aplikácia umožňuje všetky potrebné úkony manažovať priamo z mobilu.

➤➤➤

prehľad jázd
Read More


Plánovanie dostupnosti z pohľadov personálneho, či technického.

➤➤➤

Rezervačný systém
Read More


Modul na vytváranie žiadaniek na prepravu, ich schvaľovanie a správa.

➤➤➤

Previous
Next

Hardwérové riešenie

pozrite si

mobilné riešenie

Mobilná aplikácia pre Android k systému Fleetware Autoškola umožňuje z vášho mobilného telefónu sledovať činnosť vozidlového parku. Prihlasovacie údaje sú identické s Fleetware WEB. Aplikácia umožňuje niekoľko možností: Online monitoring objektov s podrobnými informáciami o inštruktorovi, žiakovi, ako aj o jazde. Súčasťou aplikácie je tiež kniha jázd pre analýzu a možnosť odoslania do JISCD. Údaje je možné manuálne zadávať a editovať.

Pohodlné riešenie vo vrecku

integrácie

Zlepšite vlastný výkon a znížte mesačné prevádzkové náklady vďaka jednoduchej integrácii a ľahko prístupnému prevádzkovému prehľadu. Naše inteligentné softvérové riešenie priamo komunikuje s aplikáciami, systémami a poskytovateľmi služieb.

spoznajte aj ďalšie

odvetvia

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné