Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
riešenie

Servis a údržba

Modul Servis a údržba ponúka možnosť vytvárania a plánovania opakovaných aj nepravidelných servisných úkonov pre jednotlivé objekty. Zároveň tiež obsahuje záznam všetkých vykonaných, plánovaných i neplánovaných servisných udalostí vašich vozidiel. Oprávnený užívateľ môže vytvárať nové servisné požiadavky a evidovať servisné výkony pre celý vozový park.

objavte ďalšie

"podmoduly"

Súčasťou modulu sú panely Servisná karta a Údržba vozidiel. Panely umožňujú vytvárať servisné požiadavky a plánovať, evidovať alebo spravovať servisné výkony.

moduly servis a údržba

V paneli Servisná karta je možné vytvárať a spravovať zoznam servisných požiadaviek na základe definovaných parametrov; evidovať servisné výkony podľa servisných požiadaviek a k nim priradených faktúr až na úroveň položiek faktúr. Tu je možné definovať kategórie servisných požiadaviek a tiež spravovať servisných partnerov.

Panel Údržba vozidiel poskytuje možnosť definovať servisné profily skupín objektov a definovať a modifikovať servisné požiadavky. Užívateľ môže servisné požiadavky definovať ako pravidelné a opakujúce sa, či nepravidelné, alebo neplánovane vznikajúce.

objavte

funkcie

Modul slúži k prehľadnej správe servisných požiadaviek a servisných výkonov pre všetky vaše objekty.

Využitie v odvetviach

Modul Servis a údržba je vhodný pre všetky segmenty, v ktorých je dôležité prehľadné sledovanie a spravovanie servisov vozidiel.

prehľad

modulov

Kľúčom k hladkému chodu vašej spoločnosti, správnym manažérskym rozhodnutiam a celkovému úspechu vášho biznisu je získanie a následná analýza najdôležitejších dát o vašich vozidlách. Fleetware vám ponúka nielen prístup k týmto dátam, ale tiež komplexné zastrešenie a zjednodušenie všetkých štandardných aj individuálnych procesov pri správe vozového parku vo vašej spoločnosti.

riešenie

Štandard

riešenie

Plus

riešenie

Prémium

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné