Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
odvetvie

Údržba cestných komunikácií

Fleetware poskytuje svoju expertízu v odvetví údržby cestnej komunikácie už viac ako 15 rokov. Počas tejto doby sme sa stali odborníkmi na monitorovanie špecifických potrieb pri správe a údržbe ciest počas zimnej aj letnej údržby. Súčasťou nášho systému sú na mieru vytvorené funkcionality, ktoré pomáhajú manažmentu efektívne riadiť podnik, zabezpečujú plynulý chod dispečingu a zjednodušujú prácu vodičom.

Monitorovanie výkonov zimnej a letnej údržby ciest všetkých kategórií podľa operačného plánu vám poskytne spoľahlivé informácie o celkovom výkone. Získané informácie následne môžete jednoducho a prehľadne reportovať dispečerom, ekonómom či vedeniu firmy. Vykazovanie a vyhodnotenie spotreby zasa oceníte pri optimalizovaní nákladov vo vašej spoločnosti.

objavte

Špeciálne moduly

Každodenné činnosti vám uľahčia implementované funkcionality, ako napríklad elektronická verzia denného záznamu výkonu vozidla, elektronická STAZ-ka, výkaz výkonov prevedený do iORIS -u, podklady pre fakturáciu podľa druhu cestnej komunikácie, pripojenie na inteligentnú nadstavbu sypača a mnoho ďalších. Funkcionalitu systému fleetware si viete vyskladať podľa svojich potrieb vďaka množstvu modulov a možnosti vytvorenia riešení na mieru.

Online
Read More


Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

➤➤➤

Kniha jázd
Read More


Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

➤➤➤

Offline
Read More


Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade.

➤➤➤

Analýza polohy
Read More


Detailný prehľad priebehu jazdy, či jázd spolu s informáciami o aktivácii sledovaných vstupov. Všetko s prehľadom o stave a hladine PHM.

➤➤➤

Výkony vodiča
Read More


Sumárne mesačné vyhodnotenie jázd vodiča v štruktúre služobných km, súkromných km, stavov nádrže na konkrétnych vozidlách.

➤➤➤

PHM
Read More


Import súborov z tankovacích kariet a následné spracovanie dát o tankovaní a platbách za tovary a služby.

➤➤➤

Reporty
Read More


Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

➤➤➤

Servisné zásahy
Read More


Vytvorenie a plánovanie pravidelných aj nepravidelných servisných úkonov vozidla. Oprávnený užívateľ môže manažovať servisné výkony pre viaceré vozidlá.

➤➤➤

Jazdný štýl vodiča
Read More


Vyhodnotenie jazdného štýlu vodiča podľa preddefinovaných parametrov - zrýchľovanie, brzdenie, rýchle prejazdy zákrut, efektívna jazda.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

➤➤➤

OD správa ciest
Read More


"Dispečerská plachta" pre operatívne vyhodnocovanie plnenia operačného plánu RSC.

➤➤➤

prehľad jázd
Read More


Plánovanie dostupnosti z pohľadov personálneho, či technického.

➤➤➤

Previous
Next

Hardwérové riešenie

Letná údržba
Zimná údržba

FoB

Fleet on Board

Poskytnite komfort vlastným ľuďom vďaka inteligentnejším nástrojom na správu denných aktivít

Prehľadné informácie, ktoré pomôžu znižovať náklady pomocou sledovania KPI. Náš systém ponúka rozsiahlu škálu modulov, ktoré sa ľahko prispôsobia vašim konkrétnym potrebám.

FOB vseobec
fleet on board
pozrite si

mobilné riešenie

Získajte okamžitý prístup k prehľadu vlastných objektov, pripomienkam servisu, nahratiu nákupov, prehľadu incidentov a mnohé iné. Zjednodušený pohľad s dôležitými funkciami pomáha všetkým vodičom, technikom či dispečerom efektívnejšie obhospodarovať svoje denné aktivity.

Pohodlné riešenie vo vrecku

integrácie

Zlepšite vlastný výkon a znížte mesačné prevádzkové náklady vďaka jednoduchej integrácii a ľahko prístupnému prevádzkovému prehľadu. Naše inteligentné softvérové riešenie priamo komunikuje s aplikáciami, systémami a poskytovateľmi služieb.

referencie

spokojných zákazníkov
spoznajte aj ďalšie

odvetvia

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné