Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
odvetvie

Odpadové hospodárstvo

Ak sa podieľate na riadení organizácie, ktorá je dôležitou súčasťou infraštruktúry v krajine, nepretržitý prehľad o všetkých vašich objektoch je absolútne kľúčový. Naše riešenie fleetware vám pomôže nielen udržať si potrebný prehľad, ale poskytne vám tiež priestor pre zjednodušenie a automatizáciu interných procesov, maximalizovanie doby prevádzkyschopnosti a efektívne znižovanie nákladov.

Monitorovanie objektov v reálnom čase pre rýchlejšie riešenie vzniknutých problémov, automatické pripomienky, ktoré vás včas upozornia na plánované údržby a servisné úlohy, prehľadný reporting všetkých dôležitých informácií a dát, ktoré vám pomôžu pri dôležitých rozhodnutiach a plnení vytýčených cieľov. Všetky tieto funkcie sme implementovali do nášho inovatívneho systému fleetware so zámerom zjednodušiť vašu prácu, šetriť váš čas a v neposlednom rade pomôcť vám pri optimalizácii nákladov vo vašej spoločnosti. Inteligentné nástroje pre správu denných aktivít zasa prinesú väčší komfort vašim zamestnancom a zefektívnia ich pracovný výkon.

objavte

Špeciálne moduly

Fleetware je modulový systém, ktorý si môžete do detailov vyskladať presne podľa svojich potrieb. V prípade špecifických požiadaviek sme pripravený vytvoriť vám riešenie na mieru.

Online
Read More


Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

➤➤➤

Kniha jázd
Read More


Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

➤➤➤

Offline
Read More


Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade.

➤➤➤

Analýza polohy
Read More


Detailný prehľad priebehu jazdy, či jázd spolu s informáciami o aktivácii sledovaných vstupov. Všetko s prehľadom o stave a hladine PHM.

➤➤➤

Výkony vodiča
Read More


Sumárne mesačné vyhodnotenie jázd vodiča v štruktúre služobných km, súkromných km, stavov nádrže na konkrétnych vozidlách.

➤➤➤

PHM
Read More


Import súborov z tankovacích kariet a následné spracovanie dát o tankovaní a platbách za tovary a služby.

➤➤➤

Reporty
Read More


Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

➤➤➤

Servisné zásahy
Read More


Vytvorenie a plánovanie pravidelných aj nepravidelných servisných úkonov vozidla. Oprávnený užívateľ môže manažovať servisné výkony pre viaceré vozidlá.

➤➤➤

pasportizácia nádob
Read More


Možnosť priradiť jedinečný identifikátor ku konkrétnej zbernej nádobe pre sprehľadnenie využívania služieb zberu.

➤➤➤

Jazdný štýl vodiča
Read More


Vyhodnotenie jazdného štýlu vodiča podľa preddefinovaných parametrov - zrýchľovanie, brzdenie, rýchle prejazdy zákrut, efektívna jazda.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

➤➤➤

roadplan
Read More


Aplikácia určená pre plánovanie trás, o ktorých realizácii je dispečer informovaný v reálnom čase.

➤➤➤

prehľad jázd
Read More


Plánovanie dostupnosti z pohľadov personálneho, či technického.

➤➤➤

cwi moduly
Read More


Komplexné riešenie pre pasportizáciu rôznych typov objektov.

➤➤➤

Previous
Next

Hardwérové riešenie

FoB

Fleet on Board

Poskytnite komfort vlastným ľuďom vďaka inteligentnejším nástrojom na správu denných aktivít

Prehľadné informácie, ktoré pomôžu znižovať náklady pomocou sledovania KPI. Náš systém ponúka rozsiahlu škálu modulov, ktoré sa ľahko prispôsobia vašim konkrétnym potrebám.

FOB vseobec
fleet on board
ponúkame praktické riešenie

fleetware picker

je mobilná aplikácia, ktorá má za účel identifikovať, párovať, či umiestňovať na mape objekty typu príves, náves, kontajner. Pomocou lokalizácie na mape je možná daný objekt evidovať tak, aby mal dispečer prehľad o aktuálnej polohe objektov. Prostredníctvom bezdrôtových technológií je možné konkrétny objekt identifikovač, či vyhľadávať medzi viacerými podobnými objektami.

Pohodlné riešenie vo vrecku
pozrite si

mobilné riešenie

Získajte okamžitý prístup k prehľadu vlastných objektov, pripomienkam servisu, nahratiu nákupov, prehľadu incidentov a mnohé iné. Zjednodušený pohľad s dôležitými funkciami pomáha všetkým vodičom, technikom či dispečerom efektívnejšie obhospodarovať svoje denné aktivity.

Pohodlné riešenie vo vrecku

integrácie

Zlepšite vlastný výkon a znížte mesačné prevádzkové náklady vďaka jednoduchej integrácii a ľahko prístupnému prevádzkovému prehľadu. Naše inteligentné softvérové riešenie priamo komunikuje s aplikáciami, systémami a poskytovateľmi služieb.

referencie

spokojných zákazníkov
spoznajte aj ďalšie

odvetvia

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné