Preskočiť na obsah
objavte

Špeciálne moduly

Pri životných situáciách, kde hrajú dôležitú úlohu aj sekundy je nevyhnutné, aby sa pohotovostné služby mohli sústrediť na záchranu. Telematické systémy im v týchto neľahkých okolnostiach ponúkajú dokonale spoľahlivú oporu a zavedú ich efektívne na presne definované miesto.
Inteligentné riešenie fleetware umožňuje manažérom vozových parkov sledovať polohu nie len vozidiel, ale aj vodičov i záchranárov. Prostredníctvom aktívnej komunikácie môžu promptne odosielať informácie o pracovných pozíciách a smerovať pohotovostných pracovníkov tam, kam potrebujú. Správy umožňujú praktické analýzy ako napríklad čas odozvy, čas strávený na mieste a iné.

Online
Zobraziť viac


Sledovanie vozidiel v reálnom čase s informáciami o chode motora, rýchlosti, polohe či type jazdy.

➤➤➤

Kniha jázd
Zobraziť viac


Analyzovanie jázd za zvolené obdobie pre konkrétne vozidlo s podrobnými informáciami o nákupoch.

➤➤➤

Offline
Zobraziť viac


Prierez aktivít v priebehu celého dňa. Všetky informácie o aktuálnom stave objektu aj na mapovom podklade.

➤➤➤

Komunikácia
Zobraziť viac


Zobrazuje kompletný prehľad došlých správ s možnosťou zasielania individuálnych i skupinových hlásení.

➤➤➤

PHM
Zobraziť viac


Import súborov z tankovacích kariet a následné spracovanie dát o tankovaní a platbách za tovary a služby.

➤➤➤

Reporty
Zobraziť viac


Prehľadný zoznam štandardných, manažérskych aj vlastných reportov. Výstupy môžete exportovať do rôznych formátov XLS, PDF, XML.

➤➤➤

Servisné zásahy
Zobraziť viac


Vytvorenie a plánovanie pravidelných aj nepravidelných servisných úkonov vozidla. Oprávnený užívateľ môže manažovať servisné výkony pre viaceré vozidlá.

➤➤➤

Jazdný štýl vodiča
Zobraziť viac


Vyhodnotenie jazdného štýlu vodiča podľa preddefinovaných parametrov - zrýchľovanie, brzdenie, rýchle prejazdy zákrut, efektívna jazda.

➤➤➤

incidenty
Zobraziť viac


Správa incidentov od neštandardných činností a udalostí až po úzko špecifické podmienky dodržiavania parametrov výkonu vozidla.

➤➤➤

OD záchranky
Zobraziť viac


Umožňuje výber konkrétnej posádky na základe parametrov izochrón a vhodnosti pre zvolený účel výjazdu.

➤➤➤

prehľad jázd
Zobraziť viac


Plánovanie dostupnosti z pohľadov personálneho, či technického.

➤➤➤

Rezervačný systém
Zobraziť viac


Modul na vytváranie žiadaniek na prepravu, ich schvaľovanie a správa.

➤➤➤

Predošlé
Ďalšie

Hardwérové riešenie

FOD

Fleetware online dispečing

Podpora pri príjme tiesňovej výzvy pomocou zobrazenia lokalizácie:

 • volajúceho na mape,
 • novej udalosti na mape,
 • novej udalosti s jej aktualizovanou polohou posunom na mape.


Podporuje činnosti operačného riadenia, kedy dispečeri prideľujú objekty k danej udalosti. Jedná sa o funkcionality:

 • zobrazenie všetkých riešených udalostí na mape,
 • spresnenie lokalizácie udalosti,
 • zobrazenie všetkých posádok na mape vrátane informácií o stave a type,
 • manuálna zmena lokalizácie výjazdovej skupiny,
 • možnosť vyhľadania a lokalizácie objektov a miest.
Zachranne sluzby - Fleetware Online Dispecing
fleetware online dispečing

Geografická vizualizácia riešenej situácie, stavu výjazdových skupín a ďalších prostriedkov vo vzťahu k riešenej udalosti.

FoB

Fleet on Board

Aplikácia FoB na strane ambulancie zabezpečuje a poskytuje:

 • obojsmernú dátovú a textovú komunikáciu s Operačným strediskom,
 • zadávanie režimových stavov ambulancie (statusy),
 • zasielanie telemetrických a lokalizačných údajov ambulancie,
 • mapové podklady a navigáciu na miesto udalosti (prostredníctvom integrácie riešení).
FOB-auta-zachranky
fleet on board
pozrite si

mobilné riešenie

Získajte okamžitý prístup k prehľadu vlastných objektov, pripomienkam servisu, nahratiu nákupov, prehľadu incidentov a mnohé iné. Zjednodušený pohľad s dôležitými funkciami pomáha všetkým vodičom, technikom či dispečerom efektívnejšie obhospodarovať svoje denné aktivity.

Pohodlné riešenie vo vrecku

integrácie

Zlepšite vlastný výkon a znížte mesačné prevádzkové náklady vďaka jednoduchej integrácii a ľahko prístupnému prevádzkovému prehľadu. Naše inteligentné softvérové riešenie priamo komunikuje s aplikáciami, systémami a poskytovateľmi služieb.

referencie

spokojných zákazníkov
spoznajte aj ďalšie

odvetvia

kontaktný formulár