Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
riešenie

Reporty

Modul Reporty ponúka funkcie pre vytváranie, zobrazovanie a ukladanie reportov za účelom analýzy dát súvisiacich s prevádzkou vozového parku. Reporty sú prehľadne rozdelené do kategórií administrácia, diagnostika, pohonné hmoty, manažérske prehľady, prevádzkové výkony, štýl jazdy, údržba vozidiel, zamestnanci a zákazkové reporty. Súčasťou je tiež možnosť automatického generovania reportov a ich následné odosielanie na konkrétne emaily užívateľov alebo uloženie na vybrané úložisko.

objavte ďalšie

"podmoduly"

Súčasťou modulu sú aj záložky Zoznam reportov a Výsledky reportov. Prostredníctvom týchto záložiek získate prístup k rozsiahlemu prehľadu všetkých dostupných reportov v zmysle oprávnení užívateľa a prístup k histórii výsledkov reportov s vlastnou špecifikáciou.

moduly reporty

Zoznam reportov v rozsahu definovanom podľa oprávnení užívateľov. Reporty sú triedené podľa kategórií. Všetky reporty sú k dispozícii a je možné ich meniť, či dopĺňať o ďalšie podľa požiadaviek užívateľov. Rozsah je možné parametrizovať podľa rolí tak, aby sa rovnaká skupina reportov zobrazovala užívateľom podľa definovanej role. Reporty je možné vytvárať ako zákazkové podľa konkrétnych špecifikácií užívateľov.

Zoznam reportov aj so stavom ich spracovania. Všetky vygenerované reporty zostávajú k dispozícii v zozname. Z reportov je možné vytvoriť náhľad, prípadne otvoriť a plikáciách Excel, či Adobe PDF a následne ich uložiť a použiť na ďalšie spracovanie.

objavte

funkcie

Modul je určený pre vytváranie, zobrazovanie, ukladanie a odosielanie reportov.

Využitie v odvetviach

Modul Reporty uľahčuje tvorbu reportov z údajov získaných pri prevádzke vozidla či iného objektu. Disponuje širokou paletou rôznych funkcií, od tvorby jednoduchých reportov, cez knihu jázd až po manažérske dashboardy. Vďaka svojej flexibilite je využívaný vo všetkých segmentoch.

prehľad

modulov

Kľúčom k hladkému chodu vašej spoločnosti, správnym manažérskym rozhodnutiam a celkovému úspechu vášho biznisu je získanie a následná analýza najdôležitejších dát o vašich vozidlách. Fleetware vám ponúka nielen prístup k týmto dátam, ale tiež komplexné zastrešenie a zjednodušenie všetkých štandardných aj individuálnych procesov pri správe vozového parku vo vašej spoločnosti.

riešenie

Štandard

riešenie

Plus

riešenie

Prémium

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné