Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

 • Automatický výber jedinej vyfiltrovanej položky – v prípadoch, keď vo výberníku dôjde k filtrovaniu jedinej položky, tak sa táto položka automaticky označí ako vybraná.

 

Ďalšie správanie v rámci výberníkov:

  • Po zobrazení výberníka sa automaticky vyberie prvá položka
  • Pokiaľ dôjde k prechodu na ďalšiu stránku pôvodný výber položky sa zruší a vyberie sa nová položka z aktuálnej stránky

 

Modul Kniha jázd

 • Zrušenie uzamknutia jázd – v Knihe jázd a v Správe schvaľovania jázd došlo k pridaniu tlačidla “Zrušiť uzávierku” . Pomocou tohto tlačidla je možné vykonať zrušenie poslednej vykonanej uzávierky. Zobrazenie tlačidla je viazané na užívateľské právo “Zrušenie uzávierky dát” (zároveň musí mať užívateľ plné právo na daný objekt). Ak pre daný objekt neexistuje žiadna uzávierka, potom po aktivácii tlačidla dochádza k zobrazovaniu upozornenia “Doteraz nebola žiadna uzávierka dát”.

 

Modul Správa systému

 • Správa okruhov/sady okruhov – vznik novej časti správy systému, ktorá umožňuje definovať sady okruhov. Je možné vykonávať založenia, editáciu a mazanie sady okruhov.
 • Správa okruhov/okruhy – vznik novej časti správy systému, ktorá umožňuje definovať okruhy. Je možné vykonávať založenia, editáciu a mazanie okruhov.
 • Skupiny objektov/objekty nastavenie pre režimy/účely (Personal Terminal) – po novom je možné nastaviť pre objekty alebo skupiny objektov účely a režimy. Tieto účely a režimy je následne možné zadávať v aplikácii Personal Terminal. V rámci nastavení je možné vykonávať dedenie zo skupiny objektov alebo mať nastavenie pre jednotlivé objekty.
 • Ikony POI (Online Dispečing) – v správe POI došlo k vzniku novej časti “Ikony POI”. Tu je možné nahrať ikony, ktoré je následne možné využiť pri práci s kategóriami a zoznamom POI.
 • Kategória POI (Online Dispečing) – v správe POI došlo k vzniku novej časti “Kategória POI”. Tu je možné zakladať, editovať a mazať kategórie POI.
 • Zoznam POI (Online Dispečing) – v správe POI došlo k vzniku novej časti “Kategória POI”. Tu je možné zakladať, editovať a mazať kategórie POI.

 

Integrácia

 • Integrácia so SAP (SUEZ)
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

 • Úprava popiskov v mape – prebehlo prepracovanie zobrazovania informácií v rámci popisku pri objektoch v mape. Aktuálne dochádza k zobrazovaniu v tejto podobe:

 

 • Názov objektu (RZ)
 • Skupina vozidiel
 • Dátum a čas
 • Vodič
 • Rýchlosť
 • Režim
 • Vstupy
 • Analógové vstupy
 • Pripojené objekty
 • Prihlasovacia obrazovka / úprava textu – v rámci prihlasovacej obrazovky došlo k úprave textácií o verziu aplikácie a zalomenie textu.

 

Modul Online

 • Udalosť podvozková váha – na základe udalostí, ktoré sú odosielané z aplikácie FOB došlo k pridaniu novej udalosti “Podvozková váha”. Táto udalosť je zobrazovaná v zozname udalostí a zaradená pod filter “Výsyp nádob”. Zároveň dochádza k zobrazovaniu udalosti v mape s popiskom “Podvozková váha”.

 

Modul Kniha jázd

 • Rozšírenie popisu v riadku tankovanie a úbytku – došlo k úprave a rozšírenie informácií v rámci stavového riadku pre tankovanie a úbytky pre jednotlivé hladinomery (pre jedno palivo). Aktuálna podoba vo forme: (Hladinomer 1, pred xxx, xx l po xxx, xx l/Hladinomer 2, pred xxx, xx l po xxx, xx l).
 • Úpravy validácia pre uzamknuté obdobie – v rámci konfigurácie aplikácie je možné vykonať nastavenie parametrov tak, aby pri uzatváraní období nebolo možné vypnúť kontroly. Každú kontrolu je možné nastaviť ako povinnú zvlášť.

 

Modul Offline

 • Udalosť podvozková váha – na základe udalostí, ktoré sú odosielané z aplikácie FOB došlo k pridaniu novej udalosti “Podvozková váha”. Táto udalosť je zobrazovaná v zozname udalostí a zaradená pod filter “Výsyp nádob”. Zároveň dochádza k zobrazovaniu udalosti v mape s popiskom “Podvozková váha”.
 • Optimalizácia grafu – prebehla optimalizácia grafu v rámci ktorej došlo k rozšíreniu o možnosť zapínania a vypínania zobrazenia jednotlivých vstupov v grafe aktivít.
 • Optimalizácia popisku v grafe – optimalizácia grafu pre zobrazenie popisku udalosti vyloženia/odpojenia CWI.

 

Modul Reporty

 • Hromadné mazanie výsledkov reportov – aktuálne je možné vykonávať hromadné mazanie výsledkov reportov. Mazanie je možné vykonávať iba pre reporty v stave “Dokončené” alebo “Chyba”. Pri vyvolaní akcie sa zobrazí dialóg pre potvrdenie zmazania.
 • Report – Porovnanie exportovaných dát do METIS – úpravy reportu pre nadstavby a okruhy.
 • Report – Štatistika práce vozidiel – úpravy reportu pre nadstavby a okruhy.
 • Report – Štatistika práce vozidiel – úpravy reportu pre nadstavby a okruhy.

 

Modul PHM

 • Prehľad PHM / úpravy pre 2 hladinomery – úpravy pre vozidlá, ktoré majú dve kalibračné krivky pre jedno palivo. Tu došlo k zmene zobrazovania informácií pre každú z nich. Zmeny sa dotýkajú hlavného grafu, záložky Nákupy a Detekcie, záložky Detekcia CAN/Sonda a panelu Detail udalosti.
system updates, release

Release 217

Možnosť zobrazenia vodiča pri podriadenom objekte, aktualizované schvaľovanie jázd a mnoho iného prináša najnovší release 2.17.

Čítať viac »
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné