Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware – Release 2.14

 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Nový „Číselník obdobia“– v kalendári došlo k prepracovaniu číselníka obdobia. Nová grafická podoba disponuje tromi základnými voľbami: Dynamické obdobie, Obdobie po mesiacoch a Vlastné obdobie. V rámci každej voľby je k dispozícii príslušná ponuka.
 • Formulárové upozornenia na povinné polia – v rámci formulárov došlo k pridaniu všeobecnej funkčnosti upozorňujúcej na nevyplnené povinné položky formulára.

Modul Online

 • Zobrazenie nového typu „Vybavenie“ – v rámci vzniku nového typu „Vybavenie“ dochádza k jeho zobrazovaniu na mape, v zozname objektov i v detailných informáciách.

Modul Reporty

 • Report „Odoslané e-maily“ (ID 204) – nový report poskytujúci prehľad e-mailov odoslaných aplikáciou za vybrané obdobie.
 • Pravidlá generovania reportov – vznik novej záložky poskytuje oprávnenému používateľovi prehľad pravidiel pre odosielanie reportov. V rámci prehľadu je umožnené vykonávať editáciu, mazanie a aktivovanie/deaktivovanie pravidiel. Zobrazenie záložky je viazané na príslušné práva „Pravidlá pre generovanie reportov – zobrazenie“ a „Pravidlá pre generovanie reportov – modifikácie“.

Modul KJ

 • Panel „Súhrn za jazdy“– v pravom spodnom paneli došlo k vzniku novej záložky „Súhrn za jazdy“. V prípade označenia viacerých jázd dochádza k zobrazeniu súhrnných informácií za dané jazdy.

 

Modul Offline

 • Zobrazenie nového typu „Vybavenie“– v rámci vzniku nového typu „Vybavenie“ dochádza k jeho zobrazovaniu na mape, v grafe i v detailných informáciách.

 

Modul Správa systému

 • Nové právo „Hladiny PHM“– bolo vytvorené nové trojstupňové právo, ktoré môže nadobúdať tieto hodnoty: Žiadne právo – používateľ vidí len zadané hladiny a nebude mať v ponuke dostupné tlačidlá. Obmedzené právo – dostupné tlačidlá, ale len v prípade, že vybraný objekt nemá nastavené žiadne meranie hladiny. Plné právo – dostupné tlačidlá vždy.
 • Číselníky nákladových stredísk – v zozname nákladových stredísk došlo k zapracovaniu radenia pomocou stromovej štruktúry. Do stromu sa načíta celá nadradená štruktúra tak, aby boli vidieť všetky vetvy stromu.
 • Nové právo pre import POI – došlo k vzniku nového práva pre import POI „Povoľuje import v zozname POI“.
 • Správa objektov/Vybavenie – v správe objektov bola pridaná nová záložka „Vybavenie“, ktorá umožňuje založenie, editáciu, mazanie a zadanie adresy vybavenia.
 • PHM Agenda/Tankovacie karty – v zozname tankovacích kariet došlo v pravom paneli k pridaniu novej záložky „Dokumenty“. Je tu možné vykonávať operácie nahrania, editácie, mazania a sťahovania súborov.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Modul Online

 • Úprava popisov vozidiel v mape – došlo k vizuálnej zmene zobrazenia popisov pre objekty v mape.

 

Modul Kniha jázd

 • Hromadná editácia a zápis do logu – ak dochádza k hromadnému editovaniu niekoľkých jázd, zmeny do logu sú zapisované iba tam, kde došlo k zmene hodnoty.
  • Úprava hromadných zmien na jazdách
   • Zobrazovanie informácie o viacerých hodnotách na jazde.
   • Nevyplnené pole znamená, že v jazdách nebude vykonaná zmena.
   • Vymazanie hodnoty (viac hodnôt) v poli formulára dôjde k vymazaniu daných hodnôt v jazdách.

 

Modul Reporty

 • Úprava reportu Inventúra PHM (ID 114)– úprava na výpočet hodnôt počiatočného stavu nádrže a skutočnej spotreby.

 

Modul Servisné zásahy

 • Úpravy servisných zásahov
 • Do servisných výkonov a požiadaviek bol pridaný stĺpec „Zariadenia“.
 • Pri dokončovaní servisných výkonov bola doplnená validácia na vyplnený stav kilometrov.
 • Pri vozidlách bez GPS bolo pridané vyplňovanie zvyšných kilometrov podľa zadaných výkonov vozidiel pri servisných požiadavkách.
 • Automatické predvyplnenie stavu kilometrov podľa zvoleného dátumu prevedenia, priamo v dialógu servisného výkonu.
  • Pri vozidlách bez GPS je predvyplnenie podľa zadaných výkonov vozidiel.
 • Úprava prehľadu servisných výkonov – pôvodný stĺpec „Objekt“ bol rozdelený do stĺpcov „Názov objektu“ a „RZ“. Ďalej bol pridaný nový stĺpec „Zariadenie“.

 

Modul Správa systému

 • Zamestnanci a organizačné zložky – globálne právo – zmena popisu práva.
 • Úprava popisu práv pre FleetwarePicker – úprava názvov a opisov práv.
 • Originálny názov: FleetwarePicker – Správa zariadení – Pasport
 • Nový názov: FleetwarePicker – Správa zariadení
 • Nový popis: povoľuje párovanie a skenovanie objektov v module Správa zariadení v aplikácii FleetwarePicker
 • Názov zostáva: FleetwarePicker – Správa zariadení – Scan
 • Nový popis: povoľuje skenovanie objektov v module Správa zariadení v aplikácii FleetwarePicker
system updates, release

Release 217

Možnosť zobrazenia vodiča pri podriadenom objekte, aktualizované schvaľovanie jázd a mnoho iného prináša najnovší release 2.17.

Čítať viac »
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné