Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware – Release 2.15

 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Modul Správa systému

 • Užívateľské oblasti/Import užívateľských oblastí – vznik novej záložky, ktorá umožňuje importovať užívateľské oblasti. Zobrazenie záložky je viazané na právo „Import užívateľských oblastí“.
 • Zamestnanci/Priradenie NS – vznik novej záložky „Nákladové strediská“. Záložka umožňuje založiť, editovať a zmazať nákladové stredisko.
 • Objekty/Priradenie NS – vznik novej záložky „Nákladové strediská“. Záložka umožňuje založiť, editovať a zmazať nákladové stredisko.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Nová kontrolka pre výber farieb – došlo k nahradeniu kontrolky pre výber farieb.
 • Úprava zobrazenia formátu Mth – informácia o Mth je zobrazovaná na dve desatinné miesta. Toto zobrazenie sa týka modulov Online, KJ a PHM.
 • Kruhové používateľské oblasti – zakresľovanie používateľských oblastí bolo rozšírené o možnosť vytvárania kruhových oblastí. Zároveň došlo k rozšíreniu voľby priehľadnosti o číselnú hodnotu, ktorá umožňuje zadanie hodnoty priehľadnosti v %. Táto úprava sa týka modulov Online, Offline, APO a Správy systému.
 • Indikácia aktívnych filtrov – pri aktivácii akéhokoľvek filtra sa nad tabuľkou zobrazí žltý pruh. Zrušiť všetky zvolené filtre je možné pravým tlačidlom myši pomocou voľby „Zrušiť všetky filtre“.
 • Mapa/ovládacie prvky pre zoom– v prípade vysunutia bočného panela v mape dochádza k posunutiu tlačidiel +/-. Funkcia zoom je tak vždy dostupná pre lepšiu prácu s aplikáciou.
 • Úprava názvoslovia – zmena textácií v aplikácii
  • Spotreba, spotreba sek. => norm.sp.
  • Priemerná spotreba => norma
  • Normovaná spotreba => norma spotreby


Modul Online

 • Tabuľkové zobrazenie zoznamu objektov – v zozname objektov v module Online došlo k pridaniu možnosti tabuľkového zobrazenia, ktorú si môže používateľ zvoliť. Predvolené zobrazenie zostáva v podobe stromovej štruktúry. Súčasťou úpravy je aj pridanie stĺpca „Umiestnenie“, ktoré zobrazuje umiestnenie objektu v strome skupín objektov.
 • Stav sťahovania/filter – v tabuľke objektov došlo v stĺpci „Stav sťahovania“ k pridaniu výpočtového filtra, zároveň je v stĺpci možné radenie vzostupne/zostupne.
 • Titul zamestnanca – v rámci mapy, detailu a tabuľky objektov bolo pridané zobrazovanie titulu zamestnanca. Titul je zobrazovaný pre kmeňového vodiča, vodiča a vodiča 2.

 

Modul KJ

 • Úprava zadávania hladiny – došlo k úprave správania sa tlačidla pre zadávanie hladiny PHM, ktoré zobrazuje možnosti v zmysle práv používateľa.
 • Editácia jazdy doplnenie NS – pri editácii alebo vytvorení jazdy dochádza pri zmene vodiča k automatickému dotiahnutiu nákladového strediska. Toto správanie je možné nastaviť v rámci konfigurácie aplikácie.
 • Minimálna šírka bočného panelu – úprava sa týka minimálnej šírky bočného panela, ktorý má pevne nastavenú minimálnu šírku, aby bol vždy dobre čitateľný.
 • Logika vkladania korekčných jázd – úprava kontrol pri zakladaní korekčných jázd.
 • Podpora prídavných nádrží – zapracovanie funkčnosti pre zobrazovanie informácií o prídavnej nádrži.
 • Hromadné schválenie výziev a jázd/zobrazovanie tlačidla – úprava správania zobrazovania sa tlačidla pre schválenie jázd a výziev v prípade označenia viacerých záznamov – tlačidlo sa zobrazuje. Toto správanie sa týka iba 2-stupňového schvaľovania.


Modul PHM

 • Úprava zadávania hladiny – došlo k úprave správania sa tlačidla pre zadávanie hladiny PHM, ktoré zobrazuje možnosti v zmysle práv používateľa.
 • Podpora prídavných nádrží – zapracovanie funkčnosti pre zobrazovanie informácií o prídavnej nádrži.


Modul Reporty

 • Koncové stavy meradiel PHM k danému dňu – zjednotenie počtu desatinných miest pre PHM.
 • Detailný priebeh hladiny PHM – zjednotenie počtu desatinných miest pre PHM.
 • Komplexný report PHM – zjednotenie počtu desatinných miest pre PHM.
 • Import nad kapacitu nádrže – v prípade importu PHM nad kapacitu nádrže dochádza k zobrazovaniu novej ikony .
system updates, release

Release 217

Možnosť zobrazenia vodiča pri podriadenom objekte, aktualizované schvaľovanie jázd a mnoho iného prináša najnovší release 2.17.

Čítať viac »
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
Analýza dát

Release 2.14

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.14.1 a 2.14.2.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné