Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware – Release 218

 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Modul Správa systému

 • Číselníky/Aktivity nadstavieb – vznik nového číselníka. Hodnoty z tohto číselníka sa využívajú v rámci pracovných výkonov.
 • Zoznam príloh POI – vznik novej položky v časti „Správa POI“, ktorá umožňuje pridávanie príloh a ich priraďovanie k jednej alebo viacerým POI.

 

Modul Incidenty

 • Upozornenie na naplánovanie servisného výkonu – vznik nového typu incidentu pre upozornenie na naplánovanie servisného výkonu.

 

Modul Správa systému

 • Technológia nadstavby – vznik nového číselníku. Číselník bude používaný primárne pre objekty a nadstavby v rámci integrácie so systémom ISUDaS. O položku technológia nadstavby bol rozšírený aj formulár typov nadstavieb. Došlo ku vzniku dvoch nových práv „Technológia nadstavby – zobraziť“ (Zobrazí sa zoznam technológií nadstavieb) a „Technológia nadstavby – modifikovať“ (Povoľuje zadať, upraviť a zmazať technológie nadstavieb).


Integrácia

 • Integrácia ORIS
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Úprava ikon modulov – aktualizácia ikon jednotlivých modulov v ľavom paneli.
 • Rozšírenie filtra Stav – v tabuľke objektov došlo k rozšíreniu filtra na stĺpci „Stav“ o položku „Výpadok komunikácie GPRS“.
 • Informácie o verzii aplikácie – v pravej časti horného panela sme upravili informáciu o verzii aplikácie. Po novom sa zobrazuje aj informácia o UI, API a DB balíčku vrátane verzie aplikácie.
 • Výber objektov / kmeňový vodič – do výberu objektov sme pridali stĺpec „Kmeňový vodič“.
   

Modul Online

 • Stromové zobrazenie udalostí – udalosti sú zobrazované v stromovej štruktúre. Pri výbere udalosti v tabuľke dôjde k vycentrovaniu na mape a následnom zobrazení. Zároveň pri stlačení pravého tlačidla myši po vybraní udalosti je možné vybrať voľbu „Zobraziť udalosti iba tohto typu“. Zobrazenie je možné vrátiť späť pravým tlačidlom a vybraním „Zobraziť všetky udalosti“.
 • Kmeňový vodič / tabuľka objektov – v tabuľke objektov sme pridali nový stĺpec „Kmeňový vodič “, v ktorom sa zobrazuje informácia o kmeňovom vodiči vozidla. V stĺpci je možné vykonávať stĺpcové aj fulltextové filtrovanie.

 

Modul Kniha jázd

 • Úprava zobrazenia kalendára –v KJ je možné po stlačení pravého tlačidla na lište kalendára vyberať iba aktívne dni alebo celý mesiac.
 • Detail nákupu – záložka detailu nákupu bola rozšírená o položky „Hladina pred“ a „Hladina po“. Táto informácia je zobrazovaná aj v uzamknutom období.
 • Zápis tachometrov v jazde a posun tachometrov/delenie jázd – pomocou konfigurácie systému je možné nastaviť časy pre posuny pred alebo za jazdu pri zadaní tachometra v čase jazdy. Tiež je možné nastaviť delenie jázd tachometrom.
 • E-mobilita / dátum a čas začiatku – vo formulári Nákup PHM sme pridali položky „Dátum začiatku“ a „Čas začiatku“ v prípade, ak je vybraná nádrž pre elektrinu.
 • Dvojstupňové vyhľadávanie vodičov – došlo k zmene pri vyhľadávaní vodičov. Teraz výber umožňuje hľadať len podľa priezviska a osobného čísla. Logika vyhľadávania je takisto zmenená a to takto:
 • Užívateľ zadá text do pole pre výber vodiča
 • Vyhľadá vodičov u ktorých
  1. priezvisko sa presne zhoduje so zadaným textom
  2. priezvisko začína na zadaný text
  3. aplikácia ponúkne max. 8 vodičov, ktorí sa zhodujú so zadanými znakmi (najskôr podľa priezviská a potom podľa osobného čísla)
 • Zoradenie
  1. ako prvého ponúkne aplikácia vodiča bodu 2a
   • zoradené podľa
    • priezviska od A do Z
    • osobného čísla
  2. potom ponúkne vodiča podľa bodu 2b
    • zoradené podľa
     • priezviska od A do Z
     • osobného čísla
  3. potom ponúkne vodiča podľa bodu 2c
    • zoradené podľa
     • osobného čísla
 • Tlač do PDF / skrytie súkromných jázd – pomocou konfigurácie aplikácie je možné nastaviť skrytie hodnôt v stĺpci „Popis“ v tlačovej zostave a to i v prípade, ak má daný užívateľ oprávnenie na zobrazenie týchto hodnôt v aplikácii.

Modul Offline

 • Stromové zobrazenie udalostí – udalosti sú zobrazované ako stromová štruktúra. Pri výbere udalosti v tabuľke dôjde k vycentrovaniu na mape a následnom zobrazení. Zároveň pri stlačení pravého tlačidla myši po vybraní udalosti je možné vybrať voľbu „Zobraziť udalosti iba tohto typu“. Zobrazenie je možné vrátiť späť pravým tlačidlom a vybraním „Zobraziť všetky udalosti“.

 

Modul Analýza polohy objektov

 • Rozšírenie filtra Stav – v tabuľke objektov došlo k rozšíreniu filtra na stĺpci „Stav“ o položku „Výpadok komunikácie GPRS“.

 

Modul Pohonné hmoty

 • Import PHM / popis chýb – upravili sme zoradenia chýb po importu. Po novom sú všetky zoradené podľa závažnosti. Najzávažnejšie chyby majú závažnosť 3 (Error) a sú vypísané na prvom mieste „Popisu stavu“. Potom sú zoradené menej závažné chyby 2 (Warning) až nakoniec závažnosť 1 (Info).

 

Modul Reporty

 • Kľúčové slová – došlo ku pridaniu kľúčových slov do reportov. Tieto kľúčové slová sú nastavené systémovo a nemožno ich v aplikácii upravovať. Podľa kľúčových slov je možné filtrovať.
 • Záznam o prevádzke vozidla (ID 10015) – úprava reportu. Pridanie zaškrtávacieho poľa „Skryť chránená dáta“ do formulára.

 

Modul Servis a údržba

 • Prepracovanie modulu – modul Servis a údržba bol kompletne prepracovaný. Kompletný popis aktuálnej funkčnosti je uvedený v užívateľskej dokumentácii.

 

Modul Správa systému

 • Správa udalostí/stĺpec kategórie – v správe udalostí došlo k rozšíreniu prehľadu o stĺpec „Kategória“.
 • Úprava formulára incidentu servisného výkonu – formulár na založenie definície incidentu „Upozornenie na naplánovanie servisného výkonu“ bol rozšírený v časti „Tvar e-mailu“ o položku „Udalosť do kalendára“. Pokiaľ je pre definíciu incidentu nastavený tento tvar, potom dochádza k odoslaniu udalosti do kalendára na nastavené emailové adresy.

 

system updates, release

Release 217

Možnosť zobrazenia vodiča pri podriadenom objekte, aktualizované schvaľovanie jázd a mnoho iného prináša najnovší release 2.17.

Čítať viac »
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »
Analýza dát

Release 2.14

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.14.1 a 2.14.2.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné